Romeinse Limes

Kees Brinkers

fotografie

 

Traject Limesweg

 

Locaties Romeinse forten

Een selectie van foto's uit het project De Limes in Beeld. Voor dit project werd de historische loop van de Limesweg tusen Utrecht en Katwijk gevolgd.

 

Bijna alle locaties waar ooit de grensforten hebben gestaan zijn - op uiteenlopend manieren - zichtbaar gemaakt. Van het castellum wat ooit bij de Rijnmonding in het huidige Katwijk heeft gelegen is de exacte locatie niet bekend.

De Limes, grens van een wereldrijk

 

Ruim 2000 jaar geleden werd het grondgebied van het huidige Nederland deel van het Romeinse Rijk. Na een aantal nederlagen tegen Germanen en Friezen, besloot keizer Claudius (43-54) in het jaar 47 dat de Rijn in West-Europa voortaan de noordgrens van het Romeinse Rijk zou vormen. Meer dan 200 jaar lang liep de grens van dit enorme wereldrijk door onze streken. Deze zogenaamde Limes, de noordgrens van dit rijk op het Europese vasteland, liep van de Zwarte Zee in het huidige Roemenië naar de Noordzee. In het huidige Nederland liep de Limes van Arnhem naar Katwijk, de uiterste noordwestgrens op het Europese vasteland.

 

Het was een militaire zone bestaande uit forten, wachttorens en zowel burgerlijke als militaire nederzettingen. Ook een weg, de limesweg, vormde onderdeel van de grensverdediging. De limesweg liep ononderbroken dwars door Europa met een lengte van 5000 kilometer. In Nederland liep de limesweg over de zuidelijke oever van de Rijn.

Copyright © 2016 - Kees Brinkers